CHARTEK 7 – TEORIA + PRAKTYKA

Kurs przedstawia podstawy procesów korozyjnych, technologii farb,
wpływ mikroklimatu, przygotowania powierzchni i metod aplikacji
na jakość zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych.
Kurs przeznaczony dla malarzy przemysłowych wykonujących zabezpieczenia antykorozyjne
powłokami malarskimi na projektach onshore i offshore w Polsce i za granicą.

CZAS TRWANIA KURSU

3 dni

ZAKRES TEMATYCZNY

W trakcie kursu jego uczestnicy uzyskają wiedzę
z zakresu najważniejszych zagadnień teorii procesów korozyjnych
oraz zabezpieczeń antykorozyjnych powłokami malarskimi.

METODYKA PROWADZENIA KURSU

Krótsza część teoretyczna kursu prowadzona jest w formie wykładu,
pracy indywidualnej i zespołowej w Sali wykładowej.
Część praktyczna obejmuje przygotowanie powierzchni
oraz aplikację powłok Chartek przez każdego z uczestników metodą ręczną
oraz mechaniczną (za pomocą specjalistycznej pompy)

UPRAWNIENIA I EGZAMIN

Kurs zakończony jest sprawdzianem wiedzy,
którego rezultat stanowi podstawę do wystawienia
Certyfikatu INTERNATIONAL.