KURS MALARZ – PIASKARZ DLA POCZĄTKUJĄCYCH PMP

Podstawowym celem kształcenia jest nabycie umiejętności techniki
malowania i piaskowania oraz obsługi urządzeń lakierniczych
w tym umiejętności oceny jakości malowanej powłoki.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

-Ukończone 18 lat

-Zaświadczenie lekarskie ( brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie malarz – piaskarz, brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości do 3m)

CZAS TRWANIA KURSU

10 dni

 Kurs malarz – piaskarz obejmuje 80 godzin zegarowych w tym:

– zajęcia teoretyczne 16 godzin zegarowych

– zajęcia praktyczne 64 godziny zegarowe

ZAKRES TEMATYCZNY

-Definicja i rodzaje korozji, korozyjność atmosfery
-Przygotowanie powierzchni, obróbka strumieniowa
-Materiały powłok, systemy powłok, nanoszenie powłok
-Powłoki metalowe, niemetalowe oraz powłoki przeciwpożarowe
-Badanie materiałów powłok, wady powłok lakierniczych
-Obmiar robót, kalkulacje, umowy na usługi
-Zagrożenia podczas lakierowania proszkowego, znakowania substancji i stref zagrożenia wybuchem, sprzętem i środkami ochrony oraz przepisami BHP
-Zajęcia praktyczne

UPRAWNIENIA I EGZAMIN

Kurs kończy się oceną końcową pracy oraz potwierdzeniem nabytych umiejętności – egzaminami teoretycznym oraz praktycznym, po których zaliczeniu uzyskuje się: Certyfikat „Malarz-piaskarz antykorozyjny na projektach offshore teoria i praktyka – kurs intensywny”