KURS MALARZ – PIASKARZ DLA ZAAWANSOWANYCH PMP

Kurs przyspieszony jest przeznaczony dla osób, które posiadają już doświadczenie
i chcą zdobyć certyfikat potrzebny do zatrudnienia.

Cały program szkolenia oraz cenę ustalamy indywidualnie z uczestnikiem,
po tym jak poznamy jego doświadczenie i umiejętności
w dziedzinie malowania i piaskowania.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

-Ukończone 18 lat

-Zaświadczenie lekarskie ( brak przeciwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w kursie malarz – piaskarz)

-Doświadczenie w dziedzinie malarz – piaskarz

UPRAWNIENIA I EGZAMIN

Kurs kończy się oceną końcową pracy oraz potwierdzeniem nabytych umiejętności – egzaminami teoretycznym oraz praktycznym, po których zaliczeniu uzyskuje się: Certyfikat „Malarz – piaskarz na projektach offshore”