KURS MAŁE PMP ONLINE (MALARZ – PIASKARZ)

Przygotowanie online do NORSOK M-501.

Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniu 10 dniowym.

Program jest przesyłany w postaci PDF, uczestnicy dostają kilka dni na naukę, kurs kończy się egzaminem online.