MODUŁ II

Szkolenie PMP: Piaskarz – Malarz dla początkujących 

10 dni (2 dni teorii – Zabrze, 8 dni praktyki – Bytom)

 

Podstawowym celem kształcenia jest nabycie umiejętności techniki malowania i piaskowania
oraz obsługi urządzeń lakierniczych
w tym umiejętności oceny jakości powłoki malarskiej

Kurs kończy się oceną pracy końcowej oraz potwierdzeniem nabytych umiejętności –
egzaminami teoretycznym oraz praktycznym, po których zaliczeniu uzyskuje się:
Certyfikat TUV NORD „Malarz – piaskarz na projektach offshore”
+ dodatkowo książka malarz-piaskarz,
w której będą wpisywane wszystkie szkolenia kursantów oraz projekty, na których pracowali.

CENA: 7.100 PLN + Noclegi (Rabat przy płatności jednorazowej)

 

Dodatkowo Certyfikacja NORSOK M-501 + EPOXY (teoria)
1 dzień w Katowicach lub Gdańsku

Kurs przedstawia podstawy procesów korozyjnych, technologii farb, wpływ mikroklimatu,
przygotowania powierzchni i metod aplikacji na jakość zabezpieczeń antykorozyjnych
zgodnie ze standardem Norsok M-501 oraz technologią farb epoxydowych.

Kurs kończy się oceną końcową pracy oraz potwierdzeniem nabytych umiejętności –
egzaminem teoretycznym, po którym uzyskuje się Certyfikat NORSOK M-501
oraz  Certyfikat na farby EPOXY.

CENA: 2.100 PLN

 

   Kurs Chartek7 – teoria i praktyka + QCC (trening i egzamin) – 3 dni Gdańsk

Kurs przedstawia podstawy procesów korozyjnych, technologii farb, wpływ mikroklimatu,
przygotowania powierzchni i metod aplikacji na jakość zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych.
Kurs przeznaczony dla malarzy przemysłowych
wykonujących zabezpieczenia antykorozyjne powłokami malarskimi
na projektach onshore i offshore w Polsce i za granicą.

Kurs zakończony jest sprawdzianem wiedzy,
którego rezultat stanowi podstawę do wystawienia Certyfikatu INTERNATIONAL.

CENA: 7.100 PLN + 700 PLN (QCC) + noclegi