SZKOLENIE TECHNIK LINOWYCH I i II STOPNIA

SZKOLENIE TECHNIK LINOWYCH I STOPNIA

Szkolenie dedykowane dla osób mających wykonywać prace przy użyciu technik linowych
(metod alpinizmu przemysłowego). Cele szkolenia to przybliżenie informacji
z zakresu przepisów prawnych, BHP, i przedstawienie obowiązków
oraz nauka doboru i stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

CZAS TRWANIA KURSU

3 dni

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

-Ukończone 18 lat

-Aktualne badania uprawniające do prac powyżej 3m

-Dobra kondycja psychofizyczna

UPRAWNIENIA

Osoby kończące szkolenie będą posiadały umiejętności wykonywania
prostych prac technikami linowymi lub bardziej skomplikowanych
ale w zespole z osobami posiadającymi wyższe stopnie szkoleniowe.

SZKOLENIE TECHNIK LINOWYCH II STOPNIA

Szkolenie dedykowane dla osób posiadających doświadczenie w pracach przy użyciu technik linowych
(metod alpinizmu przemysłowego) lub ukończyły szkolenie technik linowych I stopnia.
Celem szkolenia jest przybliżenie informacji z zakresu przepisów prawnych,
BHP i przedstawienie obowiązków oraz nauka doboru
i stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

CZAS TRWANIA KURSU

3 dni

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

Ukończone 18 lat

-Aktualne badania uprawniające do prac powyżej 3 m

-Dobra kondycja psychofizyczna

UPRAWNIENIA

Osoby kończące szkolenie będą posiadały umiejętności
wykonywania skomplikowanych prac technikami linowymi.